За singleton класовете и методите

 1. class Baba
   # Environment-а тук...
  
   def self.define_baba
    # ...е същия като тук
   end
  end
  

  Тоест:

  class Baba
   define_method(:baba) { 'baba' }
  end
  

  и

  class Baba
   def self.define_baba
    define_method(:baba) { 'baba' }
   end
  
   define_baba
  end
  

  правят абсолютно едно и също.

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.