Решения на Седма задача - ретроспекция

Към задачата

25 решения

Име Точки Изпълнение
Светослав Годжев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 0
Христина Тодорова Точки: 2 (2 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 42 Коментари: 0
Добрин Цветков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 97 Коментари: 0
Виктор Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 0
Стамен Драгоев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 0
Калина Бухлева Точки: 3 (1 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 0
Мартин Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 0
Симеон Гергинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Здравко Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 3
Лазар Дилов Точки: 1 (1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 27 Коментари: 0
Мая Терзиева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 23 Коментари: 0
Цветан Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 0
Исмаил Алиджиков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 0
Милен Дончев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 0
Георги Карапетров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 18 Коментари: 0
Петър Скорчелиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 24 Коментари: 0
Малина Демирова Точки: 3 (3 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 32 Коментари: 0
Делян Лафчиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 16 Коментари: 0
Виктор Клисуров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 13 Коментари: 0
Дарин Тодоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 79 Коментари: 0
Беатрис Бонева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 0
Петко Митков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 0
Валентин Георгиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 24 Коментари: 0
Никола Жишев Точки: 2 (2 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 32 Коментари: 0
Добромира Лозева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 0